September 07, 2018

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. II cild (2005)


Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. II cild: XIII–XVI əsrlər Azərbaycan şeiri. Tərtib edən: C. Qəhrəmanov. Bakı: "Şərq–Qərb" Nəşriyyat Evi, 2005, 408 s. ISBN 9952-418-53-9

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.78 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment