August 27, 2018

Yusuf Ziya Yörükân. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm (2014)


Yusuf Ziya Yörükân. Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm. Şamanizm'in Diğer Dinler ve Alevîlik Üzerinde Etkileri. Notlarla ve Eklerle Yayıma Hazırlayan: Turhan Yörükan. 5. Baskı. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2014, 182 s. ISBN 978-975-437-592-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 2.75 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment