August 14, 2018

Yeganlı S. T., Hacıyev E. M. Turizm: dərslik (2006)

Yeganlı S. T., Hacıyev E. M. Turizm: dərs vəsaiti. Elmi redaktor: A. H. Salmanov. Bakı: ABU, 2006, 324 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 8.79 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment