August 28, 2018

Xəlilov F. Y. Naxçıvanı öyrnənən elmi cəmiyyət (2005)


Naxçıvanı öyrnənən elmi cəmiyyət. Tərtibçi, ərəb əlifbasından trasliterasiya edən, izah və qeydlərin müəllifi: F. Y. Xəlilov; Elmi redaktor: T. Həsənzadə. Bakı: "Nurlan" NPM, 2005, 196 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 12.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: 
    Kitabda Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti Naxçıvan şöbəsinin 1925–1928–ci illərdə fəaliyyətini əks etdirən 41 protokolun tam mətni, faksimilesi və bu Cəmiyyətlə əlaqədar olan bəzi arxiv sənədləri və mətbu materiallar ilk dəfə olaraq toplu şəkildə təqdim olunur.
    Kitab tarixçi, arxeoloq və öz xalqının keçmişi ilə maraqlanan bütün oxucular üçün maraqlı ola bilər. 

No comments:

Post a Comment