August 17, 2018

Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (2006)

Şükürov K. K. Türkmənçay–1828: tarixi xronika (ixtisarla). Elmi redaktor: Y. Mahmudov. Bakı: "Çaşıoğlu" mətbəəsi, 2006, 188 s. ISBN 978-9952-8090-8-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 19.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment