August 16, 2018

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. II hissə (1998)

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. II hissə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: dövlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər. Bakı: Şirvannəşr, 1998, 480 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 28.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment