August 16, 2018

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç cilddə. I cild (2004)

Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi. Üç cilddə. I cild: elmi–nəzəri və praktik problemləri. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004, 234 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 48.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment