August 14, 2018

Soltanova H. B., Ağakərimov M. M., Baba–zadə S. İ. Mehmanxana təsərrüfatı: dərslik (2005)

Soltanova H. B., Ağakərimov M. M., Baba–zadə S. İ. Mehmanxana təsərrüfatı: dərs vəsaiti. Elmi redaktor: Ç. N. İsmayılov; Redaktor: S. T. Yeganlı. Bakı: "Parni iz Baku" Nəşriyyat evi, 2005, 225 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 11.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment