August 25, 2018

Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı. I cild (2015)


Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı: yaxın gələcək. I cild. Türkcədən tərcümə edən: R. Əskər; Elmi redaktor: M. İmanov; Redaktor: C. Feyziyev. Bakı: "Nağıl evi", 2015, 630 s. ISBN 978-9952-29-017-x

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.93 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment