August 26, 2018

Qarabağ xalçaları: kataloq (2013)


Qarabağ xalçaları: kataloq. Elmi redaktor: N. Vəlixanlı; Mətn: G. Abdulova; Kataloqun hazırlanmasında iştirak edənlər: X. Əsədova, T. Şiriyev, N. Seyidzadə, M. Seyidzadə, Ü. Usubova, V. Əsədli, A. Quliyeva; İngilis dilinə tərcümə: S. Həmzəbəyova. Bakı: "Ziya" NPM, 2013, 100 s. ISBN 978-9952-8024-2-9

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 16.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment