August 21, 2018

Piriyev A. H., Piriyeva S. A. Atalardan Galan Xazinə (2017)


Piriyev A. H., Piriyeva S. A. Atalardan Galan Xazinə: Ahıskalı Türklerin Sosyal Medeni Hayat Tarihi. Ankara: Pozitif Matbaa, 2017, 417 s. ISBN 978-605-61736-0-8
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.28 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment