August 25, 2018

Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi (2008)


Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Farscadan tərcümə və önsözün müəllifi: X. Yusifli; Elmi redaktor: Ə. Səfərli. Gəncə: "Elm" nəşriyyatı, 2008, 253 s. ISBN 5-8066-1638-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 13.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment