August 23, 2018

Nərimanov N. N. Seçilmiş əsərləri (2004)


Nərimanov N. N. Seçilmiş əsərləri. Tərtibçi və ön sözün müəllifi: T. Əhmədov; Redaktor: R. Mehdiyev. Bakı: "Lider nəşriyyat", 2004, 496 s. ISBN 9952-417-15-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 95.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment