August 28, 2018

Muradov V. A. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: tarixi və xalçaları (2015)


Muradov V. A. Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: tarixi və xalçaları (XVIII əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəlləri). Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov. Bakı: "MHS–Poliqraf", 2015, 223 s. ISBN 978-99-52-81-15-5-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 14.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment