August 17, 2018

Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: İrəvan qrupu (2011)

Muradov V. A. Azərbaycan xalçaları: İrəvan qrupu. "Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: Tarixi oçerk"in müəllifləri: Y. Mahmudov, K. Şükürov; Elmi redaktorlar: Y. Mahmudov, C. Qiyasi, A. Şirəliyeva. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2011, 280 s. ISBN 978-9952-453-06-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 50.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment