August 04, 2018

Muhammed bin Hâvendşâh bin Mûhmud Mîrhând. Gazneliler: Ravzatu's–Safâ, Mülûk–i Gazneviyye (2017)

Muhammed bin Hâvendşâh bin Mûhmud Mîrhând. Gazneliler: Ravzatu's–Safâ (Mülûk–i Gazneviyye). Tercüme ve Notlar: Erkan Göksu; Kronik Kitap: 16, Asya Tarihi Dizisi: 2. İstanbul: Kronik Kitap, 2017, 192 s. ISBN 978-975-2430-05-1
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 8.45 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

1 comment: