August 14, 2018

Məmmədov C. A., Soltanova H. B., Rəhimov S. H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası: dərslik (2002)

Məmmədov C. A., Soltanova H. B., Rəhimov S. H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası: dərs vəsaiti. Elmi redaktor: A. H. Salmanov. Bakı: "Mütərcim" NPM, 2002, 512 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.40 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment