August 16, 2018

Məlikov R. S., İbrahimov N. Ə. Məktəblinin tarix lüğəti (2004)

Məlikov R. S., İbrahimov N. Ə. Məktəblinin tarix lüğəti. Elmi redaktor: E. Ə. Məhərrəmov. Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2004, 368 s. ISBN 9952-23-013-3
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.16 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment