August 14, 2018

Heydərov Ş. Ə. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili: dərslik (2011)

Heydərov Ş. Ə. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili: dəsr vəsaiti. Elmi redaktor: B. Ə. Bilalov. Mingəçevir: "Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi" MMC, 2011, 148 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.10 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment