August 17, 2018

Həsənli C. P. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918–1920 (2009)

Həsənli C. P. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918–1920. Redaktor: E. R. İsmayılov; Azərbaycan diplomatiya tarixi: I cild. Bakı: GARISMA MMC, 2009, 576 s. ISBN 978-9952-455-00-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.98 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment