August 29, 2018

Halûk İpekten. Karamanlı Nizâmî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı (1974)


Halûk İpekten. Karamanlı Nizâmî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı. AÜY No. 2008, Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 44, Araştırma Serisi No. 35. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları , 1974, VIII+291 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 27.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

1 comment: