August 23, 2018

Halil İnalcık. Has–Bağçede 'Ayş u Tarab (2015)


Halil İnalcık. Has–Bağçede 'Ayş u Tarab: Nedîmler, Şâîrler, Mutrîbler. Halil İnalcık Seçme Eserleri III. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, XV+496 s. ISBN 978-605-332-417-1

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 24.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment