August 22, 2018

Halil İnalcık. Devlet–i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. 3. Cilt (2015)


Halil İnalcık. Devlet–i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. 3. Cilt. Köprülüler Devri. 2. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, XIV+466 s. ISBN 978-605-332-611-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 23.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment