August 22, 2018

Halil İnalcık. Devlet–i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. 1. Cilt (2009)


Halil İnalcık. Devlet–i 'Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. 1. Cilt. Klasik Dönem (1302–1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim. 27. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, X+377 s. ISBN 978-9944-88-465-1

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 15.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment