August 15, 2018

Fətullayev–Fiqarov Ş. S. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı (2013)

Fətullayev–Fiqarov Ş. S. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. Bakı: "Şərq–Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 356 s. ISBN 978-9952-32-020-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 13.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment