August 14, 2018

Əsgərov Ə. T., Bilalov B. Ə., Gülalıyev Ç. G. Ekoloji turizm: dərslik (2011)

Əsgərov Ə. T., Bilalov B. Ə., Gülalıyev Ç. G. Ekoloji turizm: dərs vəsaiti. Elmi redaktor: C. Q. Nuriyev. Bakı: "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2011, 276 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.88 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment