August 13, 2018

Əliyarlı S. S. (red.) Azərbaycan tarixi: uzaq keçmişdən 1870–ci ilə qədər (2009)

Azərbaycan tarixi: uzaq keçmişdən 1870–ci ilə qədər. İkinci nəşr. Redaktor: S. S. Əliyarlı; BDU. Bakı: "Çıraq" nəşriyyatı, 2009, [X] 861 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 79.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment