August 14, 2018

Əlirzayev Ə. Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (2010)

Əlirzayev Ə. Q. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2010, 529 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.15 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment