August 16, 2018

Əlirzayev Ə. Q., Aslanova S. İ. Turizmin inkişafının sosial–iqtisadi problemləri (2006)

Əlirzayev Ə. Q., Aslanova S. İ. Turizmin inkişafının sosial–iqtisadi problemləri. Bakı: "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2006, 164 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.42 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment