August 10, 2018

Əlibəyli H. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı (2018)

Əlibəyli H. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı. Elmi redaktor: C. Ə. Bəhramov; Redaktor: Ş. Məmmədli. Bakı: "Turxan" NPB, 2018, 124 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.55 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment