August 10, 2018

Dursun Ali Akbulut. Arap Fütuhatına Kadar Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler, M.Ö. II – M.S. VII. yy. Doktora Tezi (1984)

Dursun Ali Akbulut. Arap Fütuhatına Kadar Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler, M.Ö. II – M.S. VII. yy. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi, 1984, XX+161+6 s.
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 5.49 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

1 comment: