August 29, 2018

Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər]: Xədiviyyə nüsxəsi (2006)


Divani–Nizami [Gəncəli]. Türkcə [azərbaycanca] [qəsidələr–qəzəllər] (Xədiviyyə nüsxəsi – Tehran nəşri əsasında). Tərtibçi: Eloğlu; Hazırlayan və köçürən: Hüseyn Şərqi Soytürk. Bakı: "Nurlar" NPM, 2006, 64 s. ISBN 9952-426-31-3

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.47 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Bu kitab Nizami Gəncəlinin türkcə yazmış olduğu qəsidə və qəzəlləri özündə ehtiva edir və ilk dəfə olaraq İranda rəsmi icazəli şəkildə nəşr edilmişdir. Həmin kitabın təkrar nəşridir.

No comments:

Post a Comment