August 21, 2018

Cəfərov C. Ə., Allahverdiyev C. V. İrəvanda milli maarifçilik mühiti (2017)


Cəfərov C. Ə., Allahverdiyev C. V. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. Elmi redaktorlar: B. Xəlilov, N. Mustafa. Bakı: "ŞərqQərb", 2017, 440 s. ISBN 978-9952-517-96-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 143 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment