August 26, 2018

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild (2005)


Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild. Tərtib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: A. Rüstəmli. Bakı: "Şərq–Qərb" nəşriyyatı, 2005, 288 s. ISBN 9952-418-90-3

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.00 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment