August 26, 2018

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild (2005)


Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild. Tərtib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: A. Rüstəmli. Bakı: "Şərq–Qərb" nəşriyyatı, 2005, 368 s. ISBN 9952-418-89-X

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.31 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment