August 26, 2018

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild (2005)


Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild. Tərtib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: A. Rüstəmli. Bakı: "Şərq–Qərb" nəşriyyatı, 2005, 360 s. ISBN 9952-418-88-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.56 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment