August 26, 2018

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild (2005)


Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild. Tərtib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: A. Rüstəmli. Bakı: "Şərq–Qərb" nəşriyyatı, 2005, 328 s. ISBN 9952-418-87-3

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.10 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment