August 26, 2018

Cabbarlı N. M. Azərbaycan mühacirət nəsri (2011)

Nikpur Cabbarlı. Azərbaycan mühacirət nəsri (2011)

Cabbarlı N. M. Azərbaycan mühacirət nəsri. Elmi redaktor: Ş. Alışanlı. Bakı: "Elm və Təhsil" NPM, 2011, 140 s. ISBN 978-9952-8142-4-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.29 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment