August 14, 2018

Bilalov B. Ə., Gülalıyev Ç. G. (red.–lar) Turizmin əsasları: dərslik (2015)

Kollektiv. Turizmin əsasları: dərslik. Redaktorlar: B. Ə. Bilalov, Ç. G. Gülalıyev. Bakı: "QHT" nəşriyyatı, 2015, 492 [2] s. ISBN 978-9952-480-04-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 19.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment