August 17, 2018

Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu. Broşür (2011)

Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu (broşür). Layhiə rəhbəri: V. Muradov. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2011, 63 [2] s. ISBN 978-9952-453-04-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 22.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment