August 17, 2018

Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında: izomaterial (2010)

Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında (izomaterial). Mətn: R. Əfəndi, T. Əfəndiyev; Tərcümə: N. Hüseynov; Redaktor: A. Hey. Bakı: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, 2010, 175 s. ISBN 978-9952-453-06-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 35.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment