August 29, 2018

Arzumanlı V. M., Mustafa N. Y. Tarixin qara səhifələri (1998)


Arzumanlı V. M., Mustafa N. Y. Tarixin qara səhifələri: deportasiya, soyqırım, qaçqınlıq. Elmi redaktor: T. Əhmədli; AEA MMİ. Bakı: "Qartal" nəşriyyatı, 1998, 280 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.42 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Azərbaycan xalqı təxminən 200 ildir ki, öz tarixi–etnik torpaqlarından didərgin salınır. Düşünülmüş və planlı şəkildə həyata keçirilən bu məkrli siyasət kütləvi deportasiya və soyqırımı ilə müşayiət olunmuşdur. Nəticədə minlərlə, milyonlarla soydaşımız tarixi torpaqlarından qovulmuşlar. Təəssüf ki, uzun müddət taleyüklü bu məsələlərə biganə qalınmış, laqeyd münasibət göstərilmişdir. Son dövrdə baş verən ictimaisiyasi hadisələrlə əlaqədar xalqımıza qarşı törədilən cinayətlərin öyrənilməsinə imkan və şərait yaranmışdır. Bu mənada mövcud monoqrafiya tariximizin bir sıra qaranlıq səhifələrinin öyrənilib üzə çıxarılmasında atılan ilk addımlardan hesab oluna bilər.

No comments:

Post a Comment