August 27, 2018

Arnold J. Toynbee. Tarih Bilinci (1978)


Arnold J. Toynbee. Tarih Bilinci. Yazar ve Jane Caplan tarafından gözden geçirilmiş ve kısaltılmış yeni baskı, 90'ı renkli 507 resim, 23 harita ve şema. Çeviren: Murat Belge. İstanbul: Bateş Yayınları, 1978, 584 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 32.8 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment