August 04, 2018

Ali Dadan. Taberî Tarihindeki Türklerle İlgili Rivâyetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (2006)

Ali Dadan. Taberî Tarihindeki Türklerle İlgili Rivâyetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Hz. Peygamber Döneminden Emevîler'in Sonuna Kadar). Yüksek Lisan Tezi. Danışman: İsmail Hakkı Atçeken. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, VII+117 s.
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 7.41 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

1 comment: