August 16, 2018

Abbasov V. H. Aqrar iqtisadiyyat: dərslik (2017)

Abbasov V. H. Aqrar iqtisadiyyat: ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı: "Ecoprint" nəşriyyatı, 2017, 468 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.97 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment