August 16, 2018

Abbasov Q. Ə. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri (2006)

Abbasov Q. Ə. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. Elmi redaktor: R. B. Əliyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2006, 277 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.54 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment