July 19, 2018

Tahirzadə Ə. Ş. Nadir şah Əfşar: tərcümeyi–hal oçerki (2002)

Tahirzadə Ə. Ş. Nadir şah Əfşar: tərcümeyi–hal oçerki. Elmi redaktor: İ. M. Musayev. Bakı: "Kür" nəşriyyatı, 2002, 40 s.
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.34 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment