July 30, 2018

Rəşidəddin Fəzlullah. Oğuznamə (2017)

Rəşidəddin Fəzlullah. Oğuznamə. Naxçıvan: "Əcəmi" NPB, 2017, 168 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 30.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment