July 13, 2018

Paşayev T., Allahverdiyev M., Kərimov X., Abdullayev A. Rusca–azərbaycanca iqtisadiyyat terminləri lüğəti (1994)

Paşayev T., Allahverdiyev M., Kərimov X., Abdullayev A. Rusca–azərbaycanca iqtisadiyyat terminləri lüğəti (1994)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 45.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment