July 17, 2018

Naxçıvanın və Babək bölgəsinin arxeoloji abidələri (1995)

Seyidov A. Q., Baxşəliyev V. B., Novruzlu Ə. İ., Babayev V. M. Naxçıvanın və Babək bölgəsinin arxeoloji abidələri (1995)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 18.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment